AVOIN AMK - tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittaminen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Avoimen AMK:n E-lomakkeen rekisteriseloste 2018

Rekisterinpitäjä

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Niemenkatu 73

15140 Lahti

lamk@lamk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Värränkivi

Kirkkokatu 27

15140 Lahti

E-lomakkeen pääkäyttäjä:
timo.varrankivi@lamk.fi
p. 044 708 5095

Tietosuojavastaava:
Anne Himanka
p. 050 564 4623

Avoimen AMK:n kehittämispäällikkö
paivi.kuosmanen@lamk.fi
p. 044 708 1754

Rekisterin nimi

e-lomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolaki: 8 §: Asiakassuhteiden hoitaminen
Erityislainsäädäntö: Opetuksen järjestämistä koskeva
lainsäädäntö

Rekisterin tietosisältö

Lahden ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautuvien henkilöiden henkilö- ja yhteystiedot koulutuskohtaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujien itse ilmoittamat henkilö- ja yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

E-lomakkeelta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Opiskelijaksi valitun henkilön tiedot siirretään Peppi-opintotietojärjestelmään pysyvästi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmä on tarkoitettu Lahden ammattikorkeakoulun
sisäiseen käyttöön. Käyttäjille määritellään käyttöoikeudet toimipiste-, käyttäjäryhmä- ja raporttikohtaisesti. Palvelinlaitteet on keskitetty lukittuihin tiloihin, joihin on on pääsy vain atk-henkilöstöllä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkistuspyyntö lähetetään osoitteeseen: servicedesk@lamk.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen: servicedesk@lamk.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan mahdollisesti antamansa suoramarkkinointilupa.